سنسور کیلومتر قدیم پراید (Green sensor)

سنسور کیلومتر قدیم پراید

Green sensor 

وظیفه سنسور کیلومتر قدیم پراید:

سنسور کیلومتر قدیم پراید وظایفی دارد که یکی از آن ها این است که سرعت خودرو را در حالتهای مختلف اندازه میگیرد و به واحد کنترل الکترونیکی ارسال کند تا ECU نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از این سنسور مقدار پاشش سوخت را برای وضعیت های مختلف حرکت خودرو مانند : حرکت دور آرام- شتاب گیری و توقف خودرو و … تنظیم مینماید.

شرح کاز سنسور کیلومتر قدیم پراید :

اساس کار سنسور کیلومتر خودروها همانند سنسور موقعیت میل سوپاپ از نوع القایی اثر هال بوده که  با چرخش چرخ دنده و یا محور سنسور کیلومتر خودرو  میدان مغناطیسی تغییر کرده و سیگنال ها را به صورت موج مربعی به ECU ارسال میکند و   ECUپالسهايي كه دريافت ميكند سرعت خودرو را محاسبه مي کند .

اصولا سنسور کیلومتر قدیم پراید در سرعت هاي بالاتر از 2 كيلومتر در ساعت در هر دورگردش ميل لنگ 8 پالس ارسال كرده

و ECU ازاطلاعات آن براي بدست آوردن پارامتر هاي زير استفاده مي كند:

  • درك سرعت خودرو و نمايش آن
  • فهميدن دنده درگيرشده در خودرو
  • تصحيح دور آرام هنگامي كه خودرو درحال حركت است (وقتي خودرو در حال حركت است هواي ورودي

خودرو از طريق دريچه گاز تامين مي شود و با رها كردن پدال دريچه گاز بسته شده و هواي ورودي از

طريق استپر تامين مي شود. )

  • بهينه كردن شتاب خودرو
  • كاهش مكث هاي خودرو

 

مدار الكتريكي سنسور کیلومتر قدیم پراید :

اين قطعه از يك سوكت 3 پايه تشكيل شده است:

پايه 1 :سيم اتصال به بدنه

پايه 2 :تغذيه 12 +ولت (از طريق رله دوبل)

پايه 3 :ارسال سيگنال ECU

آثار خرابي سنسور کیلومتر قدیم پراید :

با توجه به اینکه کامپیوتر از طریق سنسور سرعت قدیم پراید براي اعمال در پارامترهاي پاشش بنزین و جرقه در خودرو استفاده می کند بروز خرابي اين قطعه در مواردي خودرو نسبت به تغييرات سرعت و يا نسبت به سرعت هاي بالا يا پايين حساس شده و اثرات زير را برجا ميگذارد:

  •  درهنگام رها كردن گاز موتور خودرو خاموش میشود در موارد خاص بخصوص پشت چراغ قرمز
  • بد كار كردن موتور در سرعتهاي بالا كه با افزايش سرعت بيشتر مي شود .
  • ريپ زدن در سربالايي و هنگام دنده معكوس.
  • در خورو 206 همان طوركه گفته شد ارتباط با پشت آمپر از طريق شبكه است، لذا خرابي و عدم كاركرد

سنسور سرعت موجب قظع شدن سرعت سنج مي شود.

  • هنگام خرابي سنسور كيلومتر بعضی اوقات عقربه صفحه كيلومتر شمار به صورت شلاقي حركت ميكند.

 

نکته مهم:

با توجه به محل خاص قرارگيري اين سنسور كه روي شفت خروجي گيربكس است ميتوان نتيجه گرفت

كه اين دستگاه در دور آرام كه خودرو ايستاده است، هيچ گونه اثري دركاركرد موتور نداشته پس بنابراين

اگر در دور آرام موتور مشكلي وجود داشته باشد به دنبال خرابي سنسور کیلومتر نباشيد.

پاسخ دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبدخرید