شمع موتور دوگانه سوز NGK

کد کالا : BKR-GAS

بهترین زمان برای تعویض شمع موتور دو گانه سوز NGK

به صورت معمول که شمع موتور دوگانه سوز NGK هر 25 هزار کیلومتر بررسی خواهد شد و در صورت نیاز حتماً تعویض خواهد شد.

دلایلی که باعث خرابی شمع موتور دوگانه سوز NGK میشود

  • حرارات بالا باشد: یکی از علت‌های کاهش عمر شمع‌ موتور دوگانه سوز NGK، دمای بالا و گرم‌شدن بیش از حد آن است. زیرا گاهی به دلیل زمان‌بندی اشتباه در احتراق هوا و ترکیب سوخت داخل سیلندر پیش از جرقه، دمای قطعه مذکور از حد معمول بالا تر میرود.
  • نشتی روغن داشته باشد: دلیل دیگر خرابی زودهنگام شمع، آلودگی آن با روغن است. از آنجایی که درزبندی قطعه‌های پیشرانه به مرور زمان آسیب می‌بیند؛ نشت روغن به سایر قطعات موتور همچون شمع خودرو، انکار ناپذیر است.

آلودگی قطعه با کربن زیاد: افزایش کربن موجود روی سر شمع، دلیل دیگری است که عمر قطعه را کم می‌کند.

  • سوخت آلوده و استفاده از فیلتر هوای معیوب، عللی میباشند که به انتشار بیش از حد کربن در موتور کمک خواهند کرد

 شمع موتور دو گانه سوز NGK خودرو سالم

نوک چینی عایق سفید متمایل به خاکستری یا زرد متمایل به خاکستری تا قهوه ای باشد، گویای این است موتور دارای سلامت نسبی است، دامنه حرارتی شمع صحیح می باشد، سیستم سوخت و برق موتور تنظیم است موتور ریپ نمی زند و ساسات درست عمل میکند(در موتورهای کاربراتوری). اثری از مکمل های سربی بنزین و یا سایر ترکیبات روغن موتور روی سطح چینی دیده نمی شود موتوردر دمای مناسب کار می کند.

۲–  شمع سالم با سر قرمز

چینی به رنگ صورتی مایل به قرمز

علت: مواد افزودنی به بنزین بدون سرب برای بالا بردن اکتان ، شمع سالم محسوب می شود.

۳– شمع موتور دو گانه سوز NGK آغشته به بنزین

سر شمع آغشته به بنزین بوده و معمولا بوی بخار بنزین از اگزوز به مشام می رسد.معمولا چینی سر شمع به رنگ زغال در آمده است.

علت: تنظیم نبودن موتور، پاشش مخلوط سوخت و هوای غلیظ ، مشکل در سیستم جرقه زنی ، استفاده از شمع سرد ، نشت انژکتور سوخت

نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن موتور .

راه حل : کنترل مخلوط هوا و بنزین ،چک کردن سیستم برق و شمع ها، چک کردن انژکتور ها.

۴– کوبش

معمولا چینی سر شمع ترک خورده ،قسمتی از آن خورده یا کنده شده است،الکترود منفی نیز خورد یا کنده شده است.

علت : اکتان پایین سوخت، تایم موتور بیش از حد آوانس می باشد ، صدای ناک شنیده می شود

راه حل : سوپاپ EGR چک شود ( در خودروهای دیزلی ) ، سنسور ناک چک شود ، ارزش حرارتی شمع با کاتالوگ چک شود.

– فرسودگی شدید الکترود

معمولا الکترود مرکزی شمع کاملا و یا تا حد زیادی از بین رفته و لبه های آن گرد شده و چینی دور الکترود سوخته است.

علت : عدم تعویض شمع ها در زمان تعیین شده

نتیجه: ریپ زدن به ویژه به هنگام شتاب گرفتن . بد روشن شدن موتور به علت زیاد شدن فاصله دو الکترود

راه حل : تعویض شمع ها

۶– سر شمع براق – رسوبات سربی

نقاطی از چینی به رنگ لعابی زرد متمایل به قهوه ای و گاهی هم سبز رنگ در می آید.

علت : وجود ترکیبات سربی در بنزین ، این لایه لعابی معمولا” هنگامی ایجاد میشود که مسافتی طولانی در حالت تخته گاز رانندگی شود

نتیجه : در حالت رانندگی در حالت تخته گاز ، لایه لعابی از نظر الکتریکی هادی گشته و سبب ریپ زدن میگردد.

راه حل : تعویض شمع خودرو با درجه حرارت خنک تر .

۷– شمع موتور دو گانه سوز NGK دوده زده شده زغال گرفتگی

نوک چینی عایق، الکترود ها و پوسته شمع، با لایه ای از دوده سیاه مخملی پوشیده می شود.

علت : میزان نبودن مخلوط هوا و بنزین ( کاربراتور و یا انژکتور )، گرفتگی فیلتر هوا ، تنظیم نبودن ساسات اتوماتیک یا زیادایتفاده کردن از ساسات دستی.بکار بردن شمع سرد،وجود نشت در سیستم وکیوم کاربراتور، خرابی کنیستر بنزین ، رانندگی در مسافتهای بسیار کوتاه

نتیجه : ریپ زدن و بد روشن شدن در حالت سرد موتور .

راه حل : تعویض شمع خودرو با درجه حرارت گرم تر ، کنترل مخلوط هوا و بنزین و کنترل ساسات ، هواکش کثیف تعویض گردد.

۸- پیش احتراق  (Pre Ignition)

الکترود مرکزی و منفی شمع ذوب شده ، چینی سر شمع صدمه دیده است.

علت : شمع بسیار گرم برای موتور ، برق دزدی وایر های شمع از یکدیگر ،آوانس بیش از حد سیستم جرقه ،مخلوط سوخت و هوای بسیار رقیق، سوپا معیوب (در خودروهای دیزلی) ، پر شدن اتاق انفجار با باقیمانده های سوخت ، وجود نقاط بسیار داغ در اتاق انفجار بدلیل سیستم خنک کاری ضعیف در سر سیلندر،بستن شمع با گشتاور نا مناسب و یا خرابی واشر سر سیلندر

نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور و آسیب دیدن سرسیلندر و پیستون .

راه حل : تنظیم سیستم سوخت و برق موتور . نصب شمع های جدید و با کیفیت و با دامنه حرارتی صحیح،استفاده از وایر های

– پیش احتراق 

الکترود مرکزی و منفی شمع ذوب شده ، چینی سر شمع صدمه دیده است.

علت : شمع بسیار گرم برای موتور ، برق دزدی وایر های شمع از یکدیگر ،آوانس بیش از حد سیستم جرقه ،مخلوط سوخت و هوای بسیار رقیق، سوپاپ معیوب ، پر شدن اتاق انفجار با باقیمانده های سوخت ، وجود نقاط بسیار داغ در اتاق انفجار بدلیل سیستم خنک کاری ضعیف در سر سیلندر،بستن شمع با گشتاور نا مناسب و یا خرابی واشر سر سیلندر

نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور و آسیب دیدن سرسیلندر و پیستون .

راه حل : تنظیم سیستم سوخت و برق موتور . نصب شمع های جدید و با کیفیت و با دامنه حرارتی صحیح،استفاده از وایر های مناسب،چک کردن سیستم خنک کاری موتور.

۹– تجمع خاکستر

سر الکترود مثبت و منفی به همراه سر سرامیکی آن بوسیله لایه ضخیمی از خاکستر طلایی مایل به سفید پوشانده شده است.

علت : استفاده از بنزین سرب دار و استفاده از مکمل های سرب دار بنزین یا مکمل بی کیفیت روغن.

نتیجه : ریپ زدن ، افت قدرت موتور بدلیل عایق شدن سر شمع با خاکستر .

راه حل : نصب شمع های جدید و با دامنه حرارتی صحیح استفاده ازبنزین و مکمل های مرغوب.

۱۰– آغشته شدن سر شمع به روغن

ایجاد لایه ضخیمی از خاکستر روغن و بنزین روی چینی ، الکترود مرکزی و الکترود منفی، ساختار این خاکستر نرم و سبک است .

علت : روغن به اتاقک احتراق نفوذ کرده است ،رینگ های روغن پیستون سوخته یا شکسته است ،گیت سوپاپ سوخته است.

نتیجه : گداختگی این خاکستر منجر به احتراق پیش از وقت مخلوط هوا و بنزین در اتاقک احتراق شده و سبب افت قدرت موتور میگردد.

راه حل : تعمیر موتور ، تعویض شمع موتور دوگانه سوز NGK .

۱۱– آسیب مکانیکال

الکترود مثبت و منفی تغییر شکل داده اند و سرامیک سر شمع شکسته یا پریده است.

علت : آسیب دیدگی فیزیکی ناشی از ضربه یا زمین افتادن حین نصب یا بد نصب کردن ، مناسب نبودن اندازه شمع و برخورد آن با پیستون، شکستن یا لب پر شدن پیستون یا سوپاپ

نتیجه : ریپ زدن و از دست دادن جرقه

راه حل : تعویض شمع خودرو و تعمیر موتور در صورت نیاز

۱۲– شمع آغشته به سرب

سر سرامیک شمع زرد مایل به قهوه ای براق گشته است

علت : داشتن سرب در بنزین و یا مکمل های سرب دار

نتیجه : بد کار کردن موتور و از دست دادن جرقه بدلیل عایق شدن سر شمع

راه حل : تعویض شمع خودرو و استفاده از بنزین بدون سرب در خودرو.

شناسه محصول: BKR-GAS دسته: برچسب:
توضیحات

توضیحات

مجموعه Green sensor با توجه به فوکوسی که روی بخش تنظیم موتور و برق خودرو داشته است شمع ها رو هم به سبد کالایی خود افزوده است یکی از آن ها که قطعه مهمی برای خودرو های دو گانه سوز میباشد شمع موتور دو گانه سوز NGK میباشد

نظرات (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شمع موتور دوگانه سوز NGK”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبدخرید