سوکت ها

سوکت ABS مدل بوش (Green sensor)
سوکت دریچه گاز 206 (Green sensor)
سوکت مپ سنسور پیکان (Green sensor)
سوکت سنسور کیلومتر پیکان روآ ریو و قطع کن بنزین (Green sensor)
سوکت سنسور میل سوپاپ زیمنس (Green sensor)
سوکت دوفیش همه کاره (Green sensor)
سوکت سنسور میل سوپاپ EF7
سوکت دو فیش سوزنی پژو 206 (Green sensor)
سوکت دو فیش سنسور ABS زیمنس (Green sensor)
سوکت مپ سنسور زیمنس (Green sensor)
سوکت سه فیش همه کاره (Green sensor)
سوکت مادگی سنسور اکسیژن ساژم (Green sensor)
سوکت مادگی سنسور اکسیژن زیمنس (Green sensor)
سوکت استپر موتور (Green sensor)
سبدخرید